Съобщение
8.2
  • Средна надморска височина от 1500 м и площ от 278 км2.
6.8
  • Надморската височина варира от 180 до 640 м
7.1
  • Един от най-популярните зимни курорти в България.
6.5
  • Град Смолян е разположен в централната част на Родопите, Южна България. Намира се на около 104 км от Пловдив....