Съобщение
8.2
  • Средна надморска височина от 1500 м и площ от 278 км2.
7.7
  • Рила е най-високата планина в България и на Балканите.