Съобщение
4.9
  • Строежът на НДК е част от инициативите за честването на 1300 години от създаването на българска държава през 1981 г. На 25 май ...
6.6
  • Сградата бива строена в периода 1947-1953 г.
8.9
  • Известен е като Античен театър на Филипопол. Театъра обаче е и известен погрешно като "Амфитеатъра", което е друг вид антична п...