Съобщение
Дестинация родител
Рила
Прегледи: 589
Свързани обекти
Природен парк Рилски Манастир
Рилски манастир
9.0
Прегледи: 600
град Банско
7.1
Прегледи: 545
Национален парк
7.8
Прегледи: 561

Национален парк "Рила"

Карта
 • Най-големият национален парк в България
 • Един от трите национални парка в България
 • Територията на парка обхваща 81 000 хектара, изцяло разположени в Рила планина
 • Създаден е, за да се запазят ценни за България животински видове, исторически и културни забележителности
 • На територията на парка има огромно разнообразие от животински видове - над 170 вида гръбначни, сред които дива коза, малка кукумявка, алпийски тритон и др. и около 3000 установени вида безгръбначни
 • В парка има над 100 върха над 2000 метра, сред които и най-високият в България и на Балканите - връх Мусала (2925 м)
 • Седемте рилски езера, популярни сред туристите, са част от общо 120 постоянни езера, намиращи се в границите на парка
 • В парка са обособени 4 резервата - Централен Рилски резерват, Парангалица, Скакавица и Ибър. Всичките те, заедно със самия парк са включени в „Списъка на ООН на националните паркове и еквивалентните на тях резервати”.
 • Най-големият национален парк в България
 • Един от трите национални парка в България
 • Територията на парка обхваща 81 000 хектара, изцяло разположени в Рила планина
 • Създаден е, за да се запазят ценни за България животински видове, исторически и културни забележителности
 • На територията на парка има огромно разнообразие от животински видове - над 170 вида гръбначни, сред които дива коза, малка кукумявка, алпийски тритон и др. и около 3000 установени вида безгръбначни
 • В парка има над 100 върха над 2000 метра, сред които и най-високият в България и на Балканите - връх Мусала (2925 м)
 • Седемте рилски езера, популярни сред туристите, са част от общо 120 постоянни езера, намиращи се в границите на парка
 • В парка са обособени 4 резервата - Централен Рилски резерват, Парангалица, Скакавица и Ибър. Всичките те, заедно със самия парк са включени в „Списъка на ООН на националните паркове и еквивалентните на тях резервати”.