Съобщение
Времето сега
Времето
21°C
променлива облачност
Времето утре
Времето
26/17°C
превалявания от дъжд
Свързани обекти

Пещера Орлова чука

Карта
 • За посещение са достъпни и осветени около 3 км от пещерата, като в нея се влиза на групи само с екскурзовод на всеки кръгъл час.
 • До пещерата Орлова чука има хижа. Тя представлява масивна двуетажна сграда, водоснабдена и електрифицирана, която е с капацитет за 27 души. Има кухня и столова с камина, външни тоалетни и баня.
 • Местността около пещерата е осеяна с иглолистни горички и хубави поляни и предлага отлични услови за скално катерене, ориентиране, възможност за зелено училище, стрелба с лък, езда, интересни еко пътеки, условия за барбекю и др.
 • Една от най-интересните пещери в България - Пещера Орлова чука се намира на 40 км от Русе и на 3 км. северно от село Пепелина.
 • От 1963 г. пещерата е обявена за природна забележителност, а от 1978 г. е археологически паметник на културата от национално значение.
 • Входът на пещерата е открит през лятото на 1941 г. от овчаря Стоян Спасов. По пладне той забелязал, че овцете му са се струпали на едно място, което се оказало пукнатина, от която излизал хладен въздух. Разместил няколко камъка и влязъл в пещерата.
 • Пещерата е образувана в кредни варовици, отложени на дъното на някогашното Сарматско море. Пещерните галерии са оформени много по-късно в следствие на карстовите процеси, настъпили през кватернера.
 • Установената обща дължина на пещерните галерии е над 13 500 метра, което я прави втора по дължина в България, след пещера "Духлата".
 • Пещерата е обитавана от около 10 000 прилепа, включващи следните видове: обикновен пискалив прилеп, който е уникален за цяла Европа, както и голям и малък подковонос.
 • Най-голямата и благоустроена зала в пещерата е "Големите сипеи", а до нея е разположена залата "Малките сипеи". Други от залите в пещерата са "Космическата зала" и малката зала наречена "Почивка", при която е оформен тунел, в края на който има калцитни кристали, приличащи на пукнатини.
 • Забранено е посещение в периода 1 ноември – 1 април, а през останалото време на годината е разрешено туристическо посещение само от 9 ч. до 17 ч. Забранено също е обезпокояването на животните, обитаващи пещерата, паленето на огън, както и посещението на необлагородените галерии на пещерата, но снимането е позволено.
 • За посещение са достъпни и осветени около 3 км от пещерата, като в нея се влиза на групи само с екскурзовод на всеки кръгъл час.
 • До пещерата Орлова чука има хижа. Тя представлява масивна двуетажна сграда, водоснабдена и електрифицирана, която е с капацитет за 27 души. Има кухня и столова с камина, външни тоалетни и баня.
 • Местността около пещерата е осеяна с иглолистни горички и хубави поляни и предлага отлични услови за скално катерене, ориентиране, възможност за зелено училище, стрелба с лък, езда, интересни еко пътеки, условия за барбекю и др.
 • Една от най-интересните пещери в България - Пещера Орлова чука се намира на 40 км от Русе и на 3 км. северно от село Пепелина.
 • От 1963 г. пещерата е обявена за природна забележителност, а от 1978 г. е археологически паметник на културата от национално значение.
 • Входът на пещерата е открит през лятото на 1941 г. от овчаря Стоян Спасов. По пладне той забелязал, че овцете му са се струпали на едно място, което се оказало пукнатина, от която излизал хладен въздух. Разместил няколко камъка и влязъл в пещерата.
 • Пещерата е образувана в кредни варовици, отложени на дъното на някогашното Сарматско море. Пещерните галерии са оформени много по-късно в следствие на карстовите процеси, настъпили през кватернера.
 • Установената обща дължина на пещерните галерии е над 13 500 метра, което я прави втора по дължина в България, след пещера "Духлата".
 • Пещерата е обитавана от около 10 000 прилепа, включващи следните видове: обикновен пискалив прилеп, който е уникален за цяла Европа, както и голям и малък подковонос.
 • Най-голямата и благоустроена зала в пещерата е "Големите сипеи", а до нея е разположена залата "Малките сипеи". Други от залите в пещерата са "Космическата зала" и малката зала наречена "Почивка", при която е оформен тунел, в края на който има калцитни кристали, приличащи на пукнатини.
 • Забранено е посещение в периода 1 ноември – 1 април, а през останалото време на годината е разрешено туристическо посещение само от 9 ч. до 17 ч. Забранено също е обезпокояването на животните, обитаващи пещерата, паленето на огън, както и посещението на необлагородените галерии на пещерата, но снимането е позволено.