Съобщение
8.2
  • Средна надморска височина от 1500 м и площ от 278 км2.
6.0
  • Град Вършец се намира в северните склонове на Стара планина, на около 90 км от София и е най-старият балнеолечебен курорт на те...
3.8
  • Природен парк Персина е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Разположен е на площ от 21 762,2...
4.7
  • Паркът се намира на около 20 км. от Русе и носи името на река Русенски Лом....